K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Organoidy jako krok směrem k personalizované medicíně

Komplexní struktury prostorových buněčných kultur - organoidyProstorové buněčné kultury pluripotentních kmenových buněk umožňují formaci “organoidů”. Jsou to komplexní buněčné struktury, které se podobají orgánům a poskytují nové příležitosti pro testování léků, zhodnocení tkáňové regenerace a pozorování dalších in vivo biologických procesů (genové mutace, vývoj a poškození orgánů, rakovinné bujení). Myší a lidské kmenové buňky byly použity ke tvorbě mnoha typů organoidů, které slouží jako model střevního epitelu, jaterní tkáně a mozku.

Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

Organoid simulující myší střevní tkáňObrázek 1. : Organoid simulující myší střevní tkáň. DNA (modrá), LaminB1 (zelená, jaderný obal), GM130 (červená, cis-golgi). Konfokální snímek pořízený na systému Dragonfly za použití EMCCD kamery iXon Ultra 888 - 20x imerzní objektiv, štěrbina “pinnhole” 40 μm. Ronan Mellin, Dr. Luke Boulter, MRC Human Genetics Unit 

Potenciální využití organoidů demonstruje studie, při které byly izolovány buňky z kolorektálních karcinomů (CRC) od reálných pacientů. Organoidy, které vznikly z těchto CRC buněk vykazovaly v několika vlastnostech vysokou míru podobnosti s původními CRC, což umožnilo přímé testování potenciálních protinádorových léků. Organoidy od různých pacientů byly namnoženy a seřazeny do tzv. biobanky, která slouží jako zdroj pro další analýzu. Je možné zjistit například vztah mezi určitými léčivy a genetickým materiálem konkrétního organoidu. Další vývoj této aplikace povede k získání metod pro personalizovanou léčbu různých druhů rakoviny. Zároveň díky své komplexitě organoidy zaplní mezeru mezi in vitro výzkumem nových léčiv a klinickými studiemi.

Jedna z důležitých metod pro analýzu těchto buněčných struktur je mikroskopie. Vzhledem k různorodosti organoidů je nutné, aby použitý mikroskopický systém poskytoval dostatečnou flexibilitu. Jedná se o zobrazování živých buněk, proto je rovněž kladen důraz na redukci toxických účinků světla a vysvěcování fluoroforů. Navíc je vzhledem k rozměrům těchto prostorových buněčných kultur požadovaná vysoká rychlost snímání (Andor, 2016).  

Konfokální mikroskop Dragonfly splňuje všechny předpoklady pro zobrazování organoidů:

  • Flexibilita konfokálního zobrazování - zoom optika u kamer, dvě velikosti zdířek na SD
  • Vysoká rychlost snímání - 103 snímků za sekundu (2048*2048 pixel) - kamera Zyla 4.2 P
  • Nízké intenzity osvětlení - extrémně citlivé kamery (QE > 90%) - kamera iXon Ultra 888
  • “Multimodální” zobrazování - konfokální, widefield, TIRF
Zdroj zprávy: Organoids in the Study of Liver Development and Cancer.” Accessed November 25, 2016 http://www.andor.com/learning-academy/organoids-in-the-study-of-liver-development-and-cancer-application-note

Produkty pro Organoidy jako krok směrem k personalizované medicíně

Dragonfly

Dragonfly

Systém pro vysokorychlostní konfokální mikroskopii dosahující až 100 fps při plném rozlišení

Imaris

Imaris

Software pro 3D vizualizaci a intuitivní analýzu objemných obrazových dat

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ