K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Spektroskopie

Spektroskopie

Optická spektroskopie je odvětví fyziky, které se zabývá studiem interakce světla s látkou. Jejím cílem je získat optické spektrum, tj. závislost intenzity látkou absorbovaného, odraženého, emitovaného nebo rozptýleného záření na vlnové délce, ze kterého pak vyplývají vlastnosti studovaného materiálu.

Měření optických spekter

Měření optických spekter

Studium absorpce, luminiscence, propustnosti, odrazu a rozptylu optického záření patří mezi nejčastější spektroskopická měření. Umožňují efektivně a nedestruktivně získávat informace o studované látce. Není proto divu, že neustále dochází k jejich zdokonalování a obměňování.

Měření doby života

Měření doby života

Měření doby života, nebo také zhášení, je typickým příkladem toho, jak nám studium časového vývoje optických vlastností (časově rozlišená spektroskopie) pomáhá identifikovat a popsat mikroskopické procesy probíhající ve zkoumaných materiálech.