K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Open SPIM mikroskop

Klient: CEITEC Open SPIM mikroskop

Lightsheet mikroskop

Ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky, AV ČR jsme se v roce 2015 podíleli na realizaci systému pro mikroskopii na bázi projektu OpenSPIM pro centrum excelence CEITEC.

SPIM (Selective Plane Illumination Microscopy) mikroskopie je neinvazivní metoda jejíž princip spočívá v prosvětlování vzorku laserovým svazkem roztaženým do čáry (light sheet), kdy je detektor vůči svazku umístěn kolmo a tudíž se na něj promítá 2D obrázek z ohniskové roviny. Díky tomuto uspořádání lze potlačit okolní šum a získat vyšší kontrast, blížící se svou kvalitou snímkům z konfokálního mikroskopu. Navíc lze dosáhnout velmi vysokých rychlostí snímání.

Posunem vzorku je možné nasnímat optické řezy a následně vytvořit 3D rekonstrukci. Navíc je možné vzorkem postupně otáčet a pořídit snímky pod různým úhlem. Ty jsou následně digitálně rekonstruovány a skládány do výsledného “multi-view” 3D modelu, který obsahuje informace o celém vzorku.


Popis zařízení:

Excitační část systému je vybavena 3 laserovými zdroji, které jsou svedeny do jedné optické dráhy a navedeny do komory se vzorkem. Laserový svazek prochází dále soustavou čoček kdy je vytvořen obdélníkový světelný profil, který nakonec dopadá přes objektiv na vzorek v komůrce naplněné imerzním roztokem.

Vzorková komora je temperována vodním okruhem a je celá jakožto modul vyměnitelná. Vzorek je uchycen ke čtyř-osému polohovacímu systému, který umožňuje pohyb v osách X,Y,Z a dále rotaci podél osy Z.

Emisní rameno obsahuje motorizovaný držák fluorescenčních filtrů a dále automatizovaných držáků čoček, které umožňují rychlou změnu zvětšění obrazu. Pro sběr dat (zobrazování) je pak použita sCMOS kamera s vysokým rozlišením. Čip kamery je termoelektricky chlazený, díky čemuž je dosaženo nízkého šumu. Kamera je umístěna na motorizovaném pojezdu, díky kterému je vyřešeno snadné přeostření při změně zvětšení a nebo ji lze uživatelem vyjmout a použít jinde.

Systém je kompletní, zakrytovaný v jednom boxu umístěném na antivibrační podložce. Součástí dodávky je počítač s volně dostupným (Open Source) softwarem pro akvizici Micromanager a následné zpracování dat ImageJ.

Komponenty:

  • Lasery Coherent OBIS (488nm, 561nm, 647nm)
  • sCMOS kamera Andor Neo 5.5MPx
  • Optika a optomechanika Thorlabs