K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Spektrometry

Výrobce

Spektrometry

Optická spektroskopie je odvětví vědy, které se zabývá studiem interakce světla s látkou. Jejím cílem je získat optické spektrum, tj. závislost intenzity látkou absorbovaného, odraženého, emitovaného nebo rozptýleného záření na vlnové délce, ze kterého pak vyplývají vlastnosti studovaného materiálu.

Tzv. časově rozlišená spektroskopie sleduje časový vývoj určitých optických vlastností (doznívání fotoluminiscence, průběh absorpčních změn aj.) zkoumané látky poté, co byla excitována krátkým laserovým pulzem.

Do této kategorie spadají

  • optická disperzní zařízení (monochromátory a spektrografy)
  • kompaktní vláknové spektrometry s bohatým příslušenstvím
  • modulární systémy pro stanovení doby života luminiscence (lifetime) a měření přechodné absorpce pomocí metody excitace a sondování (pump and probe)
  • kamery pro hyperspektrální snímání
  • rozmítací (streak) kamery
  • radiometry a spektroradiometry

S ohledem na naše dlouhodobé zkušenosti v této oblasti Vám rádi pomůžeme s výběrem vhodného zařízení pro Vaši aplikaci.

FS5

FS5

Kompaktní modulární spektrofluorimetr s vysokou citlivostí

Ocean FX

Ocean FX

Řada vláknových spektrometrů s krátkým integračním časem

LifeSpec II

LifeSpec II

Spektrometr pro přesné měření doby života fluorescence

FLS980

FLS980

Vysoce citlivý modulární fotoluminiscenční spektrometr

NIRQuest

NIRQuest

Výkonné spektrometry pro měření v NIR oblasti spektra.

ILT950-UV-NIR

ILT950-UV-NIR

Přenosný UV-VIS-NIR spektroradiometr s rozsahem 350 - 1050 nm

Shamrock

Shamrock

Czerny-Turner spektrografy s vysokým rozlišením, ohnisková vzdálenost až 750 mm

STS

STS

Miniaturní a cenově dostupné předkonfigurované vláknové spektrometry

Maya

Maya

Kompaktní spektrometry s vysokou citlivostí a skvělou odezvou v UV oblasti

QE Pro

QE Pro

Vysoce citlivé vláknové spektrometry s termoelektrickým chlazením

USB

USB

Všestranně použitelné robustní kompaktní spektrometry

HR

HR

Modulární spektrometry pro aplikace vyžadující vysoké spektrální rozlišení

Flame

Flame

Univerzální a cenově dostupné vláknové spektrometry s vysokou teplotní stabilitou

EOS

EOS

Subnanosekundový pump-probe spektrometr pro měření časově rozlišené absorpce